Impressió de litografies

A Gràfiques Ferpala realitzem la impressió i reproducció de litografies.

steam-trainLes litografies, antigament, es realitzaven mitjançant una tècnica d’impressió que consistia en la reproducció d’una imatge gravada o dibuixada prèviament sobre una pedra calcària, i posteriorment premsada sobre paper o un altre tipus de suport adequat. Avui dia s’utilitzen moltes altres tècniques per a aquestes reproduccions, encara que en obres d’art sol conservar-se, ja que el traç de la tinta grassa del llapis queda reflectit a la perfecció sobre el suport, majorment paper. A Gràfiques Ferpala no hem deixat d’utilitzar el sistema per a la reproducció de litografies, encara que hagi suposat adaptar nous mètodes d’impressió per aconseguir una perfecta reproducció d’obres o altres documents.