Blocs i talonaris

Tant els blocs, com els talonaris són vàlids per realitzar-los en forma autocopiativa o còpia única.

talonariosEls talonaris o blocs autocopiatius poden ser d’una fulla original i les còpies que el client desitgi, o bé simplement per la fulla original, que és quan passen a ser de còpia única.

Enquadernats engrapats, amb encuny o encolats, que poden ser usats per a rebuts, factures, fulles de comanda i albarà, etc., una infinitat d’opcions per aconseguir el producte desitjat; amb la possibilitat que els jocs vagin numerats per al control de factures, albarans, etc.

Pressupost Exprés
Blocks de notas

Sol·licita el teu pressupost
personalitzada amb la màxima
rapidesa .....

Pressupost Exprés
Talonarios

Sol·licita el teu pressupost
personalitzada amb la màxima
rapidesa .....