Blocs i talonaris

Tant els blocs, com els talonaris són vàlids per realitzar-los en forma autocopiativa o còpia única.

talonariosEls talonaris o blocs autocopiatius poden ser d’una fulla original i les còpies que el client desitgi, o bé simplement per la fulla original, que és quan passen a ser de còpia única.

Enquadernats engrapats, amb encuny o encolats, que poden ser usats per a rebuts, factures, fulles de comanda i albarà, etc., una infinitat d’opcions per aconseguir el producte desitjat; amb la possibilitat que els jocs vagin numerats per al control de factures, albarans, etc.