Condicions de venda web

Imprimir

A través del seu LLOC WEB; https://www.ferpala.es, de, GRAFIQUES FERPALA SL., d’ara endavant, FERPALA, l’administrador de la pàgina web. A causa de el contingut i la finalitat de l’LLOC WEB, les persones que vulguin informació hauran d’omplir el formulari de contacte, els que vulguin adquirir els productes oferts en aquesta web, hauran de registrar-se al formulari de, USUARIS / CLIENTS, el qual s’adquireix completant el formulari de, REGISTRE, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per la seva protecció en aplicació del, article, 13, de el Reglament General de protecció de dades-UE 2016/679, de Parlament i Consell d’Europa, de l’, abril 27 de 2016, i la LOPDGDD-3/2018, de 5 de desembre, la Directiva 2011/83 / UE, sobre els drets dels consumidors, de la Llei aplicable a l’Comerç Electrònic, 34/2002, LSSI-CE, i la Llei 3/2014, de 27 de març, Defensa dels Consumidors i Usuaris.

En atenció a el l article, 6, apartat, f, de l’RGPD-UE 2016/679, i la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, en el seu article, 7, exposa que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l’interessat es a un menor de 14, anys que no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç online reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors ) els qui poden fer-ho en nom seu, excepte quan el menor tingui com a mínim, 16 anys, que serà lícit el seu consentiment.

1.INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE DE VENDA:

El LLOC WEB: https://www.ferpala.es, de la qual és Administrador, FERPALA, és una empresa dedicada a el disseny gràfic digital, impressió offset i digital, retolació, revistes, targetes, catàlegs, litografies i altres, de la venda en línia de productes de seguretat per al COVID-19, com, mampares, pantalles facials, bates sanitàries, gel desinfectant, vinils i senyalètica informativa.

2. PREUS DELS PRODUCTES I ENVIAMENTS:

Els preus exposats que s’indiquen a través de l’LLOC WEB, no inclou l’IVA en els seus productes, i el cost de l’enviament dependrà de l’pes, volum i distància, qüestió que a l’igual que l’IVA, quedés reflectida en el moment de la formalització de la compra a l’apartat de, MI CISTELLA.

3. FORMALITZACIÓ DE COMANDES:

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les condicions de venda i condicions d’ús web i la confirmació de el procés de compra en l’apartat EL MEU CISTELL, l’administrador de la pàgina web, https: //www.ferpala.es, enviarà un correu electrònic a l’USUARI / CLIENT, confirmant els detalls dels productes adquirits.

4. FORMA DE PAGAMENT:

L’USUARI / CLIENT, pagués amb moneda d’euro, en el moment que realitza la comanda del producte.

Aquest LLOC, compleix amb la normativa, PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) compliment obligatori per a totes aquelles Webs que emmagatzemen, manegen i processen informació financera sensible com dades de targetes bancàries.

L’USUARI / CLIENT, haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant sistema de pagament: TARGETA DÈBIT, VISA, MASTERCARD o TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA.

Per als pagaments amb transferència bancària, la comanda no serà efectiu fins a l’ingrés en el compte de l’administrador d’aquesta web.

L’USUARI / CLIENT, haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament que utilitzat, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè l’administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

5. LLOC DE LLIURAMENT DE LES COMANDES, TERMINIS I PÈRDUES:

Segons la destinació es poden utilitzar diverses modalitats o mètodes d’enviament, cada modalitat i cada destinació tenen uns temps d’enviament que s’especifiquen en el procés de confirmació de la comanda a la descripció de cada producte, el temps de lliurament habitual és de 2 a 3 , dies hàbils si es disposa en estoc, si el producte s’ha de confeccionar, el lliurament es realitzarà en 7 dies, encara que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduïda per l’usuari / client, en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, l’administrador de la pàgina web informarà els seus USUARIS / CLIENTS, quan en tingui coneixement d’ells.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de el moment en què es posa el producte a disposició de l’USUARI / CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzant per la companyia de transports o missatgeria.

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en que la comanda hagi estat posat a disposició de l’USUARI / CLIENT, dins el termini i, no hagi pogut ser lliurat per causa imputable a l’USUARI / CLIENT.

Quan la comanda estigui preparat i surti de la nostra empresa se li enviés un correu electrònic notificant que la seva comanda està sent enviat pel sistema de transport o missatgeria.

5.1. DADES DE LLIURAMENT, LLIURAMENTS NO REALITZADES I PÈRDUES DEL PRODUCTE:

Si en el moment del lliurament l’USUARI / CLIENT, es troba absent, el repartidor deixés un comprovant indicant com procedir per recollir la comanda. L’administrador de la pàgina web contracta com a part de l’servei de lliurament a una empresa de transport i missatgeria, els que garantissin que el lliurament es produeixi.
Si passades 7, dies hàbils, després de la sortida a repartiment de la comanda no s’ha concertat l’entrega, l’USUARI / CLIENT, s’haurà de posar en contacte amb l’administrador de la pàgina web.

En el cas que l’USUARI / CLIENT, no sigui procedent així, passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors des de la sortida a repartiment de la comanda, aquest serà retornat, i l’USUARI / CLIENT, deurà fer-se càrrec de les despeses d’enviament i retorn de la comanda, així com de les despeses de gestió associats.

Si el motiu pel qual no s’ha pogut realitzar el lliurament, és la pèrdua de la comanda, FERPALA, iniciarà una investigació, que retardés el lliurament de la comanda, circumstància que l’administrador d’aquest web, solucionés amb el client.

5-2.DILIGÈNCIA A L’ENTREGA:

L’USUARI / CLIENT, haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant del repartidor que, per compte de l’administrador de la pàgina web, realitzi el lliurament del producte sol·licitat. Si, posteriorment, un cop revisat els productes, l’USUARI / CLIENT, detecta qualsevol incidència com a indicis d’haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, aquest es compromet a comunicar-ho el més aviat possible a l’administrador de la pàgina web, a l’ telèfon: +34 93 893 70 11, o via correu electrònic: ferpala@ferpala.es.

6. DEVOLUCIÓ O DESISTIMENT:

6.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ O DESISTIMENT:

Els productes comprats en aquesta pàgina web, es podran retornar i reemborsar, sempre que l’USUARI / CLIENT, comuniqui a l’administrador la seva intenció de retorn de producte / s adquirit / s en el menor temps possible, des de la recepció del producte, i si escau a la devolució del producte, el termini serà de 14 dies des del moment de la comunicació a la devolució del producte fins a l’arribada a les instal·lacions de, FERPALA.
L’administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  • El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
  • L’enviament s’ha de fer usant la mateixa caixa o embolcall en el qual ha estat rebut per protegir el producte.
  • Per al cas que no es pugui fer amb l’embolcall amb què es va lliurar, l’USUARI / CLIENT, haurà de tornar en un embolcall protector perquè el producte arribi a l’entitat de l’administrador de la pàgina web amb les màximes garanties possibles per a la seva revisió.
  • S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament o factura emesa dins de l’embolcall, on a més s’expliqui el motiu de la devolució.

Si el motiu de la devolució és imputable a l’administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s’havia demanat, etc.), l’import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució seran a càrrec de l’USUARI / CLIENT.

Per procedir amb una devolució, s’han de seguir els següents passos:

  • Haurà Informar al més aviat en dies hàbils al lliurament, i indicar que el producte vol ser retornat. La informació es pot fer a el telèfon: +34 93 893 70 11, o a l’correu electrònic; ferpala@ferpala.es.
  • L’administrador de la pàgina web informés al, USUARI / CLIENT, de la direcció a la qual ha d’enviar el producte.
  • L’USUARI / CLIENT, ha de tornar els productes pel mateix sistema que li lliuro la tramesa. La devolució la pagués l’USUARI / CLIENT.
  • L’administrador de la pàgina web, accepta i tracta les devolucions en la protecció de les lleis locals, i la Directiva de la UE.

7. REEMBORSAMENT A L’USUARI / CLIENT:

Únicament en el cas que el servei lliurat físicament sigui defectuós o incorrecte, l’administrador de la pàgina web reemborsarà també a l’USUARI / CLIENT, les despeses corresponents.

L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució de l’import de la comanda, sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta de l’USUARI / CLIENT dependrà de el sistema de pagament i l’entitat emissora.

8. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents termes i condicions de venda i ús es regeixen per la legislació espanyola i la UE, aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la població de, VILANOVA I LA GELTRU, ciutat origen de, FERPALA, titular de l’LLOC WEB, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT:

FERPALA, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre-les a altres serveis , aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: AV. EDUARD TOLDRÀ, 111, Codi Postal: 08800, Localitat: VILANOVA I LA GELTRU, Província: BARCELONA, Correu electrònic: ferpala@ferpala.es, aportant fotocòpia de l’DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.