En publicitat i arts gràfiques, un flyer és un fullet imprès format per una làmina de paper o cartolina. Constitueix un mitjà per comunicar idees senzilles sobre un producte, servei, empresa, esdeveniment, etc.
La forma de distribució dels flyers és variada, sent molt habitual el mailing al domicili dels clients. també es
distribueix per mitjà de bustiada o es col·loca sobre els taulells de venda o en mobles expositors.

Configuració del producte:

Mesura:
100x210 mm
A3 (297x420 mm)
A6 (105x148 mm)
A5 (210x148 mm)
A4 (210x297 mm)
500x700 mm
altres mides consultar

Paper:
120gr paper offset
80gr paper offset
250gr estucat mate
170gr estucat mate
135gr estucat mate
90gr estucat mate
100gr paper offset
150gr paper offset
135gr estucat brillant
90gr estucat brillant
170gr estucat brillant
250gr estucat brillant
350gr estucat mate
350gr estucat brillant
80gr reciclat blanc
150gr paper offset
135gr estucat brillant
250gr paper offset18
altres qualitats i gramatges consultar

Nombre de pàgines:
2 págines

Quantitat:
500, 1000, 2000, 2500, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 50000, 100000, 250000, 500000, 1000000

Plegat:

Un flyer no té plegat

Altres formats de flyers: